T3, 10 / 2018 8:58 sáng | ketoanblue

Báo cáo tài chính doanh nghiệp thể hiện kết quả của cả quá trình sản xuất kinh doanh và thể hiện quy mô của doanh nghiệp. Sau đây, Luật Blue sẽ hướng dẫn các bạn những điểm quan trọng cần lưu ý khi lập và gửi báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Mục đích, ý nghĩa của báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Mục đích của báo cáo tài chính trong doanh nghiệp:

Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình chính của doanh nghiệp cho những người cần sử dụng để ra các quyết định kinh tế.

Những người cần sử dụng thông tin Báo cáo tài chính gồm những người bên trong tổ chức là giám đốc, quản lý, cổ đông và những người bên ngoài tổ chức như các nhà đầu tư, các chủ nợ, các cơ quan Nhà nước, khách hàng,… để ra các quyết định đầu tư, cấp tín dụng, và các quyết định liên quan khác

Ý nghĩa của báo cáo tài chính trong doanh nghiệp:

– Là báo cáo tổng hợp, thể hiện toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

– Báo cáo tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa lớn trong việc quản lý kinh tế, thu hút sự quan tâm của các đối tượng ở bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

+ Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: báo cáo tài chính doanh nghiệp thể hiện tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản và tình hình và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động, từ đó các nhà quản lý sẽ phân tích và đưa ra được các giải pháp, điều chỉnh, quyết định kịp thời, để quan lý tốt tài sản, nâng cao hiệu quả kinh doanh và đáp ứng lộ trình phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

+ Đối với các cơ quan nhà nước như tài chính, ngân hàng kiểm toán, thuế… báo cáo tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa lớn và là tài liệu quan trọng trong việc kiểm tra giám sát, hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các chính sách, chế độ kinh tế tài chính của doanh nghiệp.

+ Đối với các nhà đầu tư: nhìn vào báo cáo tài chính doanh nghiệp, nhà đầu tư biết được khả năng về tài chính, tình hình sử dụng các loại tài sản, nguồn vốn, khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ rủi ro… từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

+ Đối với nhà cung cấp: báo cáo tài chính doanh nghiệp giúp nhà cung cấp nhìn được khả năng thanh toán, phương thức thanh toán, để quyết định bán hàng cho doanh nghiệp và lựa chọn phương thức thanh toán hợp lý.

+ Đối với khách hàng: báo cáo tài chính doanh nghiệp giúp khách hàng có thông tin về khả năng, năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mức độ uy tín của doanh nghiệp, chính sách đãi ngộ khách hàng… để ra quyết định đúng đắn trong việc mua hàng.

+ Đối với cổ đông, công nhân viên, họ quan tâm đến thông tin về khả năng cũng như chính sách chi trả cổ tức, tiền lương, bảo hiểm xã hội, và các vấn đề khác liên quan đến lợi ích của họ thể hiện trên báo cáo tài chính.

Nguyên tắc lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Báo cáo tài chính doanh nghiệp khi lập phải đảm bảo nguyên tắc được nêu trong chuẩn mực kế toán số 21, bao gồm:

Hoạt động liên tục.

Cơ sở dồn tích.

Nhất quán

Trọng yếu và tập hợp.

Bù trừ.

So sánh

Ngoài ra báo cáo tài chính doanh nghiệp phải được lập theo các yêu cầu sau:

– Đảm bảo tính chính xác, trung thực, đúng mẫu biểu đã qui định,

– Có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan

– Thống nhất về nội dung, trình tự và phương pháp lập theo quyết định của nhà nước.

– Số liệu phản ánh trong báo cáo tài chính doanh nghiệp phải rõ ràng, đủ độ tin cậy và dễ hiểu, thuận tiện cho những người sử dụng

– Lập và gửi theo đúng thời hạn quy định.

Các hệ thống mẫu biểu báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải lập đủ các báo cáo tài chính sau:

– Bảng cân đối kế toán.

– Báo cáo kết quả kinh doanh

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Thời gian lập, nộp báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Thời gian lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp:

Báo cáo tài chính doanh nghiệp được lập theo quý hoặc theo năm tùy vào quy định lập báo cáo tài chính của nhà nước đối với loại hình doanh nghiệp và dựa vào yêu cầu của nhà quản lý doanh nghiệp.

Thời gian nộp báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Báo cáo tài chính quý: chậm nất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Đối với tổng công ty, thời hạn gửi báo cáo tài chính quý chậm nhất là 45 ngày kế từ ngày kết thúc quý.

Báo cáo kế toán tài chính năm: chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đối với tổng công ty, thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính doanh nghiệp của Luật Blue tại Hà Tĩnh

Dịch vụ báo cáo tài chính doanh nghiệp tại Hà Tĩnh cam kết theo sát quý Công ty trong suốt quá trình hoạt động

Công ty chúng tôi thành công đến bây giờ là do có nguồn nhân sự dồi dào, được đào tạo tốt, luôn năng động , sáng tạo trong công việc, luôn có tác phong làm việc chuyên nghiệp và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, khả năng nắm bắt vấn đề, và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng được mong đợi của khách hàng bằng những dịch vụ không ngừng đổi mới và hoàn thiện.

Với đội ngũ nhân viên giỏi được tuyển chọn, sàng lọc kỹ lưỡng, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ có chất lượng cao. Chúng tôi tự hào có được đội ngũ nhân viên có năng lực và kinh nghiệm được tích lũy, hoàn thiện và đào tạo thường xuyên thông qua các chương trình đào tạo của Bộ Tài Chính, các tổ chức quốc tế và đào tạo nội bộ. Bên cạnh việc tập trung đào tạo các kỹ năng chuyên môn, chúng tôi còn tập trung đào tạo các kỹ năng tổ chức quản lý.

Đội ngũ nhân viên này luôn nắm bắt các hướng dẫn mới về các chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam, các quy định về tài chính và pháp lý hiện hành. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Công ty chúng tôi chính là đại diện cho cam kết của chúng tôi về chất lượng dịch vụ và uy tín với khách hàng.

Để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc về dịch vụ báo cáo tài chính doanh nghiệp tại Hà Tĩnh một cách nhanh nhất quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0947.502.028 – 0974.208.518

Bài viết cùng chuyên mục