T3, 10 / 2018 4:56 chiều | ketoanblue

Nhiều doanh nghiệp tìm đến Luật Blue để tìm hiểu về giải pháp tài chính cho doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghệp Hà Tĩnh của Luật Blue sẽ giúp các công ty hoạch định chiến lược tài chính hiệu quả để cải thiện tình hình tài chính và tìm kiếm nguồn vốn mới. Những chiếc lược cụ thể mà Luật Blue có thể cung cấp cho doanh nghiệp sẽ được cụ thể hóa ngay dưới đây.

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghệp Hà Tĩnh tư vấn cổ phần hóa

Tư vấn cổ phần hóa là giải pháp giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tiếp cận những đối tác mới. Luật Blue tư vấn cho Doanh nghiệp lập kế hoạch Cổ phần hóa theo quy định hiện hành của pháp luật, bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghệp Hà Tĩnh mà cụ thể là tư vấn cổ phần hóa bao gồm:

– Đánh giá tổng quát tình hình và đưa ra chiến lược tài chính.

– Xây dựng kế hoạch chi tiết cổ phần hóa.

– Xây dựng điều lệ, thể chế công ty.

– Thực hiện các bước đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

– Hỗ trợ thẩm định lại giá trị doanh nghiệp.

– Đóng góp cho chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

– Tìm kiếm nhà đầu tư triển vọng cho doanh nghiệp.

– Tổ chức đấu giá, phát hành chứng khoán đưa ra công chúng.

– Giúp doanh nghiệp chuyển đổi sang công ty cổ phần, tổ chức đại hội cổ đông lần một.

– Tư vấn sau cổ phần hóa và tư vấn thẩm định.

– Tư vấn tài chính Doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn phát hành

Tư vấn phát hành là một kênh đầu tư hiệu quả trong hoạt động tài chính để huy động vốn cho doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghệp Hà Tĩnh của Luật Blue sẽ đem lại cho doanh nghiệp tỉ lệ thành công lớn nhất cho mỗi đợt phát hành của doanh nghiệp thông qua các hoạt động:

– Đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để lựa chọn công cụ tài chính thích hợp.

– Xây dựng một chiến lược phát hành hiệu quả.

– Dự thảo điều lệ doanh nghiệp để phù hợp với quy định của luật pháp.

– Soạn thảo bản cáo bạch, lập hồ sơ chào bán.

– Thực hiện và sát sao đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền.

– Tổ chức giới thiệu công ty ra thị trường.

– Thực hiện các thủ tục phát hành sau cấp phép.

–  Tư vấn và đánh giá sau khi phát hành.

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghệp Hà Tĩn hỗ trợ tư vấn niêm yết

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của Luật Blue đã tổng kết được rằng niêm yết cổ phần là bước quan trọng giúp các doanh nghiệp tăng tính thanh khoản, tạo sự minh bạch, rõ ràng về hoạt động kinh doanh trên thị trường.

Việc niêm yết thành công đòi hỏi tính chuyên môn cao trong việc phân tích được xu hướng hiện tại của thị trường, nắm bắt các quy định của pháp luật về niêm yết,  thẩm định giá trị của công ty cổ phần, tính toán niêm yết hay giá chào bán cho nhà đầu tư đem lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghệp Hà Tĩnh tư vấn mua bán và sát nhập công ty

Việc tư vấn mua bán và sát nhập công ty không đơn giản chỉ là tìm kiếm và kết nối. Đó còn là việc phải hợp tác và theo dõi chặt chẽ, liên tục với doanh nghiệp để bảo đảm quá trình mua bán và sát nhập diễn ra thuận lợi, hiệu quả. Các hoạt động của dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp mà Luật Blue cung cấp bao gồm:

– Đánh giá nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, xác định mục tiêu mua bán và sát nhập.

– Xây dựng kế hoạch mua bán và sát nhập tổng quát.

– Khảo sát và đánh giá mục tiêu.

– Trợ giúp doanh nghiệp thẩm định lại giá trị doanh nghiệp, xác định tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu nếu có.

– Dự thảo kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp.

– Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ mua bán và sát nhập.

– Hỗ trợ đàm phán giá và các điều kiện ràng buộc.

– Tư vấn sau sát nhập.

Việc sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghệp Hà Tĩnh của Luật Blue không chỉ giúp các công ty, tổ chức có được những thuận lợi trong các hoạt động tài chính mà còn giúp công ty vạch ra được tình hình kinh doanh hiện tại, bức tranh toàn cảnh của doanh nghiệp đồng thời có định hướng chiến lược cho mục tiêu tài chính – kinh doanh tốt nhất.

 

Bài viết cùng chuyên mục