T3, 10 / 2018 3:47 chiều | ketoanblue

Báo cáo thuế doanh nghiệp là gì? Báo cáo thuế doanh nghiệp là kê khai những hóa đơn thuế GTGT đầu vào phát sinh quá trình mua hàng, mua dịch vụ và nhưng hóa đơn bán hàng do công ty mình phát hành là thuế GTGT đầu ra…

Báo cáo thuế doanh nghiệp là gì?

Thuế là công cụ rất quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế. Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý cuả nhà nước, do đó thuế giá trị gia tăng có vai trò rất quan trọng và được thể hiện như sau:

– Thuế GTGT thuộc loại thuế gián thu và được áp dụng rộng rãi đối với mọi tổ chức, cá nhân có tiêu dùng sản phẩm hàng hoá hoặc được cung ứng dịch vụ, nên tạo được nguồn thu lớn và tương đối ổn định cho ngân sách nhà nước.

– Thuế tính trên giá bán hàng hoá hoặc giá dịch vụ nên không phải đi sâu xem xét, phân tích về tính hợp lý, hợp lệ cuả các khoản chi phí, làm cho việc tổ chức quản lý thu tương đối dễ dàng hơn các loại thuế trực thu.

– Ðối với hàng xuất khẩu không những không nộp thuế giá trị gia tăng mà còn được khấu trừ hoặc được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào nên có tác dụng giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu có thể cạnh tranh thuận lợi trên thị trường quốc tế.

– Thuế giá trị gia tăng cùng với thuế nhập khẩu làm tăng giá vốn đối với hàng nhập khẩu, có tác dụng tích cực bảo hộ sản xuất kinh doanh hàng nội địa.

Ðối tượng nộp thuế giá trị gia tăng:

Ðối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hoá chịu thuế là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng.

Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm:

– Doanh nghiệp nhà nước,

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh

theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

– Các công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

– Doanh nghiệp tư nhân

– Công ty trách nhiệm hữu hạn

– Công ty cổ phần.

– Hợp tác xã

– Tổ hợp tác

– Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hộinghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác

Cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ:

Bao gồm những người có kinh doanh độc lập, hộ gia đình, cá nhân hợp tác với nhau để cùng sản xuất kinh doanh nhưng không hình thành pháp nhân kinh doanh.

Hàng tháng doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan thuế biết tiền thuế GTGT đầu vào đầu ra của doanh nghiệp thông qua báo cáo thuế

Hy vọng qua bài viết này bạn đọc có thể tra lời được câu hỏi: “Báo cáo thuế doanh nghiệp là gì?” Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế tại Hà Tĩnh có thể liên hệ với công ty Luật Blue theo hotline: 0912 432 240 để được hỗ trợ dịch vụ. Đây là công ty dịch vụ kế toán tốt nhất tại Hà Tĩnh hiện nay.

Bài viết cùng chuyên mục