T7, 09 / 2018 9:23 sáng | ketoanblue

Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Hà Tĩnh đang được các doanh nghiệp sử dụng rất nhiều. Hoàn thuế và kê khai thuế là công việc quan trọng mà mỗi doanh nghiệp đều phải làm hàng tháng. Công tác hoàn thuế tạo điều kiện tài chính cho các doanh nghiệp khi gặp khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn chứng từ thông qua thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế.

Tuy nhiên, lợi ích của công tác hoàn thuế không được các doanh nghiệp quan tâm. Chính vì thế, Luật Blue đã cung cấp dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Hà Tĩnh cho doanh nghiệp cam kết chính xác và an toàn nhất, đảm bảo hồ sơ hoàn thuế của Doanh nghiệp được đúng và phù hợp với quy định của pháp luật thuế với thời gian và chi phí tối ưu nhất.

Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Hà Tĩnh

Những trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định

– Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

– Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

– Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới mà chưa được khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

– Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh có số thuế GTGT luỹ kế của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

– Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.

– Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

– Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa đuợc khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa.

– Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về Ưu đãi miền trừ ngoại giao mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Hà Tĩnh của Luật Blue sẽ giúp bạn:

– Kinh nghiệm xử lý các vụ việc hoàn thuế phức tạp sẽ tư vấn bước và trình tự thủ tục hoàn thuế GTGT tại Hà Tĩnh một cách rõ ràng.

– Xem xét và chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế GTGT tại Hà Tĩnh đầy đủ, phù hợp với quy định để đạt tỷ lệ hoàn thuế cao nhất cho bạn.

– Liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan, làm việc và theo dõi hồ sơ hoàn thuế GTGT đúng tiến độ đã cam kết.

– Xử lý vụ việc, đảm bảo số thuế được hoàn từ ngân sách nhà nước về đến tài khoản khách hàng.

Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Hà Tĩnh của Luật Blue

– Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Hà Tĩnh của Luật Blue chịu trách nhiệm hoàn toàn quy trình xin hoàn thuế, thực hiện toàn bộ các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định thủ tục hoàn thuế.

– Đội ngũ chuyên viên kế toán chuyên nghiệp có kinh nghiệm nhiều năm, đảm bảo được tất cả những tình huống có thể xảy ra cho doanh nghiệp

– Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Hà Tĩnh của Luật Blue mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp với mức chi phí phù hợp nhất.

– Luôn cập nhật nhanh chóng nhất các thay đổi thông tin, nghị định thuế

– Tư vấn cân đối chi phí hàng tháng để tiết kiệm tối đa nhất cho doanh nghiệp

Nội dung dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Hà Tĩnh của Luật Blue:

Lập hồ sơ hoàn thuế GTGT

– Tiếp cận tờ khai thuế GTGT hàng tháng và các thông tin/hồ sơ liên quan đến công việc hoàn thuế GTGT

–  Kiểm tra tổng thể hồ sơ/chứng từ và xác định số thuế được hoàn của doanh nghiệp

– Lập bộ hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định của Pháp luật và Luật thuế GTGT

– Nộp hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp tới cơ quan thuế

– Trực tiếp giao dịch với cơ quan thuế để cung cấp bổ sung những  hồ sơ/chứng từ cần thiết khi cơ quan thuế yêu cầu

Kiểm tra và hoàn thiện những hồ sơ/chứng từ để phục vụ giải trình khi hoàn thuế GTGT

–  Kiểm tra lại toàn bộ tờ khai thuế GTGT hàng tháng của doanh nghiệp

–  Kiểm tra toàn bộ hệ thống hóa đơn đầu vào/đầu ra đối chiếu với tờ khai

– Kiểm tra toàn bộ hệ thống Hợp đồng kinh tế đầu vào đầu ra ứng với hệ thống hóa đơn đầu vào, đầu ra

– Kiểm tra toàn bộ hệ thống chứng từ/sổ sách kế toán/báo cáo tài chính/báo cáo thuế tính đến thời điểm hoàn thuế

– Kiểm tra các chứng từ khác nếu có: Hồ sơ xuất nhập khẩu(Tờ khai, hợp đồng, Giấy báo hàng đến, Bảo hiểm hàng hóa, C/O…….)

– Hoàn thiện hệ thống chứng từ/sổ sách kế toán/báo cáo tài chính/báo cáo thuế tính đến thời điểm hoàn thuế theo đúng chuẩn mực Kế toán và Pháp luật Việt Nam.

Giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT.

– Giải trình các số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT

– Điều chính những sai sót về số liệu(nếu có) khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế yêu cầu

–  Hoàn tất các thủ tục/yêu cầu(nếu có) từ cơ quan thuế trong việc hoàn thuế GTGT

– Cùng doanh nghiệp nhận Biên bản kiểm tra thủ tục hoàn thuế trong việc hoàn thuế GTGT

– Nhận quyết định được hoàn thuế GTGT từ cơ quan thuế theo quy định của Pháp luật; Kiểm tra Kho bạc chuyển tiền thuế được hoàn về tài khoản của doanh nghiệp có đúng với số tiền  theo Quyết định được hoàn của cơ quan thuế.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0974 208 518 khi doanh nghiệp của bạn cần làm các dịch vụ thuế GTGT hay có bất kỳ quan tâm, thắc mắc nào về dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Hà Tĩnh cần được giải đáp, xử lý. Những giải pháp của chúng tôi đưa ra dựa trên sự am hiểu sâu sắc về quy định pháp luật và kinh nghiệm trong các trường hợp tương tự có thể giúp bạn giải quyết thấu đáo vấn đề quan tâm của bạn.

Bài viết cùng chuyên mục