T7, 09 / 2018 9:33 sáng | ketoanblue

Dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Tĩnh là dịch vụ vô cùng cần thiết và hữu dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập, có nguồn lực về nhân sự và kinh phí giới hạn. Với phương châm hoạt động “Chất lượng là hàng đầu”, Luật Blue tự tin cung cấp cho thị trường dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Tĩnh đạt chuẩn chất lượng cao nhất với chi phí thấp nhất.

Dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Tĩnh

Nội dung công việc của dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Tĩnh của Luật Blue:

Hàng tháng công việc của dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Tĩnh của Luật Blue:

– Lập và nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng (áp dụng cho những doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng theo công văn 8355).

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng (áp dụng cho những doanh nghiệp hoạt động dưới 12 tháng theo công văn 7527/BTC – TCT).

– Lập và nộp tờ khai tạm tính thuế TNCN (áp dụng cho những doanh nghiệp có số thuế TNCN > 5 triệu/tháng).

– Nhập hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán để lên sổ sách cho doanh nghiệp theo tháng.

Hàng quý công việc của dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Tĩnh của Luật Blue:

– Tờ khai thuế GTGT theo quý (áp dụng cho những doanh nghiệp hoạt động trên 12 tháng & doanh thu năm liền kề trước năm hiện tại lớn hơn 20 tỷ), hạn nộp là ngày 30 của quý tiếp theo.

– Tạm tính thuế TNDN theo quý.

– Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo quý (áp dụng cho những doanh nghiệp có số thuế TNCN < 5 triệu/ tháng).

– Báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý (theo thông tư 64)

Hàng năm công việc của dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Tĩnh của Luật Blue:

– Lập báo cáo tài chính năm.

– Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.

– Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm (lao động thường xuyên và lao động không thường xuyên).

– Dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Tĩnh rà soát hóa đơn chứng từ và sổ sách kế toán

+ Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và chính xác của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu số liệu thông tin trên chứng từ kế toán với thực tế phát sinh theo đúng chế độ và chính sách của Nhà nước quy định.

+ Kiểm tra các chứng từ kế toán dưới góc độ hợp lý của kế toán và thuế, phát hiện các sai sót và điều chỉnh cho phù hợp.

+ Kiểm tra thời điểm ghi nhận doanh thu, tính thuế GTGT và xuất hóa đơn… Trên cơ sở hóa đơn, chứng từ của doanh nghiệp chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp hoàn thiện trên cơ sở phát sinh thực tế của hóa đơn chứng từ tại doanh nghiệp.

– Về hạch toán kế toán và quyết toán thuế

Căn cứ vào hoạt động SXKD của doanh nghiệp chúng tôi xem xét việc tập hợp chi phí, hóa đơn chứng từ phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động trên cơ sở đó xác định phù hợp với chế độ kế toán và các luật liên quan đồng thời tiến hành các nghiệp vụ kiểm tra phần sổ sách kế toán liên quan trên các góc độ:

+ Rà soát hệ thống sổ sách

+ Rà soát công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi

+ Rà soát chi tiết từng vật tư, hàng hóa

+ Tập hợp chi phí và tính giá vốn từng công trình, hạng mục công trình, dự án..

+ Rà soát các khoản vay (nếu có).

+ Kiểm tra việc quản lý và trích khấu hao TSCĐ.

+ Kiểm tra việc tập hợp chi phí tiền lương, tiền thưởng và các khoản bảo hiểm bắt buộc.

+ Kiểm tra việc kê khai khấu trừ và quyết toán thuế TNCN tháng, quý và năm.

– Về hoàn thiện thủ tục hồ sơ chứng từ đối với các khoản doanh thu, chi phí phục vụ công tác thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp:

+ Hoàn thiện các quy định về hóa đơn (Các chỉ tiêu trên hóa đơn, nội dung và chữ ký liên quan….)

+ Hoàn thiện thủ tục về kê khai, khấu trừ thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật

+ Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thời điểm ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn xây dựng công trình, hạng mục công trình, dự án.

+ Hoàn thiện các thủ tục về tập hợp chi phí NLV, CCDC, hàng hóa, năng lượng phục vụ thi công công trình, dự án…

+ Chuẩn hóa các thủ tục về chi phí khấu hao TSCĐ và phương pháp trích khấu hao TSCĐ.

– Về thực hiện tư vấn và lập BCTC, quyết toán thuế TNDN, TNCN điều chỉnh khi phát sinh sai sót.

+ Báo cáo về tình hình kế toán thuế của công ty và cung cấp thông tin một cách kịp thời, tránh các sai sót, sai phạm tiềm tàng, vi phạm pháp luật.

+ Tư vấn cho doanh nghiệp để đưa các chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp theo đúng chính sách chế độ của nhà nước.

+ Tư vấn cho DN về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế liên quan đến hóa đơn và thời điểm xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

+ Tư vấn cho DN các khoản chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, TNCN

+ Tư vấn cho DN dưới góc độ kế toán thuế trên tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh, luật thuế và luật chuyên ngành hiện hành.

Dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Tĩnh tốt nhất

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Tĩnh của Luật Blue:

– Tiết kiệm chi phí cho hệ thống kế toán

– Số liệu luôn được cập nhập và chính xác

– Có trách nhiệm giải trình trực tiếp khi quyết toán thuế thực tế

– Chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại theo quy định nếu làm sai

Nếu quý vị quan tâm đến kế toán trọn gói tại Hà Tĩnh của Luật Blue, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0974 208 518 để được hỗ trợ.

Bài viết cùng chuyên mục