T3, 10 / 2018 3:02 chiều | ketoanblue

Báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì? Kê khai thuế theo tháng bao gồm những gì? Kê khai và báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì? Hàng tháng công ty cần phải nộp tờ khai thuế các bạn cần biết báo cáo thuế hàng tháng bao gồm những gì? Đây là những câu hỏi mà kế toán viên luôn thắc mắc và cần hiểu rõ hơn về kê khai và báo cáo thuế hàng tháng ra sao? Sau đây, Kế toán Blue xin chia sẻ  một số kiến thức về kế toán thuế với chủ đề đang được các bạn quan tâm ” Kê khai và báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì?”

Báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì?

Kỳ khai báo thuế tháng 1

  1. Khai thuế kỳ thuế tháng 12 bao gồm có:

– Thuế Giá trị gia tăng: theo mẫu 01/GTGT

+Bảng kê hóa đơn, những chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán hàng ra theo mẫu số 01-1/GTGT

+Bảng kê hóa đơn, các chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo đúng mẫu số 01-2/GTGT

+Bản giải trình việc khai bổ sung, điều chỉnh (nếu như có) theo đúng như mẫu số 01-KHBS

+Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, và những dịch vụ mua vào sẽ được khấu trừ theo tháng (nếu có) theo mẫu số 01-4A/GTGT

+Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, và lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT. Dịch vụ kế toàn thuế

– Thuế Tiêu thụ đặc biệt: làm đúng theo mẫu số 01/TTĐB

+Bảng kê hóa đơn bán các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo như mẫu số 01-1/TTĐB

+Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được khấu trừ (nếu như có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.

– Thuế tài nguyên: theo mẫu số 01/TAIN hoặc làm theo theo mẫu số 02/TAIN.

– Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: được khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; và mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ ở mức 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ với mức là 25%).

  1. Báo cáo tình hình về việc sử dụng hóa đơn Quý 4 năm trước. Kế toán thuế
  2. Kê khai và nộp thuế TNDN tạm tính quí IV năm trước

– Hồ sơ khai thuế thu nhập cho doanh nghiệp tạm tính quí IV năm trước bao gồm tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp quí theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.

Thời hạn để nộp Hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế là ngày 30 tháng 01.

– Các loại thuế cần phải kê khai và nộp theo năm, bao gồm có:

+ Thuế Môn bài.

+Tuy nhiên nếu như doanh nghiệp, công ty mà nguồn vốn đăng ký kinh doanh so sánh với năm trước không được thay đổi thì không cần phải nộp.

+ Thuế nhà, đất đai đối với những tổ chức (nếu có)

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với những tổ chức (nếu có).

Báo cáo thuế tháng 2

– Kê khai thuế theo kỳ thuế tháng 01.

– Các loại thuế mà cần phải kê khai bao gồm:

+ Thuế giá trị gia tăng

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu như có)

+ Thuế tài nguyên (nếu có)

+ Thuế thu nhập cá thường xuyên

– Hồ sơ kê khai thuế: bao gồm có giấy chứng từ, tờ khai và thực hiện giốngnhư 4 hồ sơ kê khai thuế kỳ thuế của tháng 12 năm trước

– Thời hạn nộp: Chậm nhất là vào ngày thứ 20 tháng 02.

– Không phát sinh nộp thuế TNCN: Không phải báo cáo thuế theo như định kỳ

– Không phát sinh thuế GTGT, TNDN: Vẫn phải báo cáo thuế theo định kỳ

(*) Theo điều 9 thông tư 39/2014/TT-BTC trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn trước 2 ngày sử dụng (mẫu số 3.5 phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư 39; trong HTKK có mẫu này)

Tương tư, kỳ khai báo thuế tháng 2 cho các kỳ báo cáo còn lại trong năm. Hy vọng qua bài viết trên bạn đọc có thể trả lời câu hỏi “Kê khai và báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì?”. Nếu cần tư vấn thêm và sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Tĩnh chuyên nghiệp giá rẻ. Quý khách có thể liên hệ với Luật Blue theo hotline: 0912 432 240.

Bài viết cùng chuyên mục