Kiến thức tài chính

Hồ sơ cho việc lập báo cáo tài chính Hồ sơ cho việc lập báo cáo tài chính
T6, 10 / 2018 3:46 chiều
Mùa báo cáo tài chính luôn là nỗi ám ảnh của các bạn kế toán. Khi không biết phải làm những công việc gì? Hồ sơ cho việc lập báo cáo tài chính ra sao?[...]
Cách kiểm tra báo cáo tài chính doanh nghiệp Cách kiểm tra báo cáo tài chính doanh nghiệp
T6, 10 / 2018 9:27 sáng
Hướng dẫn cách kiểm tra báo cáo tài chính doanh nghiệp và kỹ năng đọc lập phân tích BCTC nhanh nhất. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào thì việc kiểm tra[...]
Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
T3, 10 / 2018 8:58 sáng
Báo cáo tài chính doanh nghiệp thể hiện kết quả của cả quá trình sản xuất kinh doanh và thể hiện quy mô của doanh nghiệp. Sau đây, Luật Blue sẽ hướng [...]