T4, 10 / 2018 8:45 sáng | ketoanblue

Kinh nghiệm chuẩn bị trước khi bị thanh tra BHXH – Khi cơ quan bảo hiểm xã hội có quyết định thanh kiểm tra BHXH tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ, chứng từ gì? Sau đây, Luật Blue sẽ chia sẻ những kinh nghiệm chuẩn bị trước khi bị thanh tra BHXH.

Kinh nghiệm chuẩn bị trước khi bị thanh tra BHXH

Căn cứ vào Điều 10 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP thì thanh kiểm tra BHXH, BHYT, BHTN sẽ tập trung vào 3 nội dung:

+ Đối tượng đóng BHXH tại doanh nghiệp

+ Mức đóng BHXH tại doanh nghiệp

+ Phương thức đóng BHXH tại doanh nghiệp

Nội dung kiểm tra BHXH tại doanh nghiệp gồm có:

– Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT của các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động và cá nhân; công tác quản lý, thực hiện chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, BHTN, BHYT.

– Kiểm tra việc ký, thực hiện và thanh lý hợp đồng đối với các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT; đại diện chi trả BHXH; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

– Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam của công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

– Giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo các quy định của pháp luật và của Ngành đối với cá nhân, tổ chức trong hệ thống BHXH Việt Nam.

– Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Các nội dung khác theo yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra, kiểm tra.

Hồ sơ kinh nghiệm chuẩn bị trước khi bị thanh tra BHXH

Tùy theo yêu cầu của cơ quan thanh tra BHXH mà doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ phù hợp. Tuy nhiên doanh nghiệp bạn cũng cần chuẩn bị trước một số giấy tờ, hồ sơ sau đây:

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh

+ Khai trình sử dụng lao động, hợp đồng lao động

+ Hệ thống thang bảng lương do đơn vị xây dựng

+ Hồ sơ đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHYT

+ Các thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT

+ Giấy nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN

+ Các chứng từ chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN

Ngoài ra tùy theo cơ quan BHXH sẽ yêu cầu bổ sung thêm hoặc loại bớt một số hồ sơ.

Những doanh nghiệp nào thường dễ bị thanh tra BHX​H?

Theo kinh nghiệm chuẩn bị trước khi bị thanh tra BHXH của chúng tôi thấy thì, Doanh nghiệp có những dấu hiệu sau đây thường dễ bị thanh tra BHXH:

– Lương lao động hưởng chế độ thai sản cao trong khi thời gian đóng ít

– Không báo tăng mức đóng BHXH kịp thời theo mức lương tối thiểu vùng

– Nợ đọng tiền đóng BHXH….

– Doanh nghiệp hay mắc lỗi về việc đăng ký thang bảng lương

Hy vọng những kinh nghiệm chuẩn bị trước khi bị thanh tra BHXH mà Luật Blue chia sẻ, hy vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm kinh nghiệm xử lý khi bị thanh tra BHXH.

 

Bài viết cùng chuyên mục