T6, 11 / 2018 11:21 sáng | ketoanblue

Hà Tĩnh khuyến khích thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, lệ phí khắc dấu, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, thuế môn bài năm đầu tiên thành lập.

Hà Tĩnh khuyến khích thành lập doanh nghiệp

Ngày 22 tháng 09 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khuyến khích thành lập doanh nghiệp nên đã ban hành Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh.

Kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2014, Hà Tĩnh khuyến khích thành lập doanh nghiệp  nên đã thực hiện chính sách 6 hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh như sau:

– Hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký doanh nghiệp và 100% phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khi đến đăng ký doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức không phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Hỗ trợ 100% phí khắc dấu doanh nghiệp: Khi đến đăng ký khắc dấu doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức không phải nộp lệ phí khắc dấu.

– Hỗ trợ kinh phí thực hiện phần mềm kế toán doanh nghiệp (2.000.000 đồng/doanh nghiệp), biển hiệu cho các doanh nghiệp (500.000 đồng/doanh nghiệp)

Tỉnh Hà Tĩnh khuyến khích thành lập doanh nghiệp

Sau khi đăng ký thành lập mới, doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Tài chính Hà Tĩnh, bao gồm: 01 Giấy đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp (bản chính): Ghi rõ số tài khoản và nơi mở tài khoản; các hóa đơn, chứng từ liên quan (bản photo có chứng thực).

– Hỗ trợ 100% thuế môn bài cho các doanh nghiệp thành lập mới trong năm đầu hoạt động. Riêng các doanh nghiệp thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang) hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, môi trường, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo, dạy nghề thì được hỗ trợ 100% thuế môn bài thêm 02 năm (năm thứ hai và năm thứ ba).

– Hỗ trợ lệ phí đăng ký (100%), biển hiệu (200.000 đồng/hộ kinh doanh) cho các hộ kinh doanh.

Khi đến đăng ký hộ kinh doanh, cá nhân không phải nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh và được hỗ trợ chi phí làm biển hiệu.

– Hỗ trợ vốn đối ứng ban đầu cho doanh nghiệp sau đăng ký thành lập mới thông qua hỗ trợ lãi suất khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng; Trong 02 năm đầu sau khi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và đi vào hoạt động, có phương án, dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nếu có nhu cầu vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ vốn đối ứng ban đầu tối đa không quá 15.000.000 đồng, thông qua hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo:

– Sở Kế hoạch và Đầu tư Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp nhằm khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cá nhân, hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp.

– Sở Tài chính thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng các quy định hiện hành; hướng dẫn và triển khai thực hiện hỗ trợ chi phí phần mềm kế toán doanh nghiệp, biển hiệu cho các doanh nghiệp.

– Công an tỉnh hướng dẫn và triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp về lệ phí khắc dấu đối với các doanh nghiệp thành lập mới.

– Cục Thuế tỉnh hướng dẫn và triển khai thực hiện hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp về thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp nhu cầu hỗ trợ về biển hiệu, phần mềm kế toán của các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới gắn với dự án đầu tư do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp gửi Sở Tài chính để thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp.

– Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động của hộ kinh doanh, doanh nghiệp như: Đất đai, an ninh trật tự… theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

– Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để các tổ chức tín dụng thực hiện quy trình, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất, các mẫu giấy tờ cần thiết và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

– Các tổ chức tín dụng cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp sau đăng ký thành lập mới có phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả. Thực hiện hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp thành lập mới, kịp thời chuyển trả kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo đúng quy định.

– Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức các lớp khởi sự doanh nghiệp, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về kinh doanh cho các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp.

– Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp.

Bài viết cùng chuyên mục