T6, 11 / 2018 2:47 chiều | ketoanblue

Từ đầu năm lại nay, Hà Tĩnh thành lập mới 883 doanh nghiệp, chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực: thương mại – dịch vụ, xây dựng, vận tải, du lịch…

Hà Tĩnh thành lập mới 883 doanh nghiệp

Ông Nguyễn Duy Trà – Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh) cho biết: “Với 883 doanh nghiệp được thành lập mới từ đầu năm lại nay đã nâng tổng số doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc lên 6.794. Những địa phương có số lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều là: Thành phố Hà Tĩnh thành lập mới 260 doanh nghiệp, thị xã Kỳ Anh 177 doanh nghiệp, Thạch Hà 66 doanh nghiệp, Cẩm Xuyên 65 doanh nghiệp, Can Lộc 46 doanh nghiệp, Thị xã Hồng Lĩnh 45 doanh nghiệp …

Để tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển tương xứng với tiềm năng, thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn, định hướng phát triển cho các doanh nghiệp. Như việc miễn thuế môn bài năm đầu cho tất cả các doanh nghiệp mới thành lập. Và 2-3 năm tiếp theo cho các doanh nghiệp trong vùng đặc biết khó khăn theo phụ lục II của quyết định 45 – QĐ/BTC.

Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, đất đai, hạ tầng, khoa học công nghệ, tìm kiếm thị trường…; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, linh hoạt…

Bài viết cùng chuyên mục